‘Cabezas’ is the first Solo Show by Damián Quiroga, a  collection of recent work created and inspired during the recent lock down period.

Damián immerses himself in the concept of the impossibility of going out onto the streets and in the idea of bringing the street and the city to his workshop.

Cement was the main material through which he developed the series ‘Cabezas’, a series of 10.

“Cabezas” és el primer Solo Show de Damián Quiroga, una col·lecció d’obres recents creades i inspirades durant el recent període de confinament.
Damián es submergeix en el concepte de la impossibilitat de sortir al carrer i en la idea de portar el carrer i la ciutat al seu taller.
El ciment va ser el principal material mitjançant el qual va desenvolupar la sèrie “Cabezas”, una sèrie de deu escultures i una peça sobre tela.

“Cabezas” es el primer Solo Show de Damián Quiroga, una colección de obras creadas e inspiradas en el reciente período de tancament.
Damián se sumerge en el concepto acerca la imposibilidad de salir a la calle y en la idea de llevar la calle y la ciudad a su taller.
El cemento fue el principal material mediante el cual desarrolló la serie “Cabezas”, una serie de diez esculturas i una obra sobre tela.

 

 

Following a desire to take his actions onto the street without leaving the workshop, Damián worked with cement, the most abundant material found among the streets and buildings of his urban environment. 
His approach in each creation is to de-personalize the materials, approaching each one without constraints, eliminating expressive elements and allowing them to function within the narrative of the object.

Seguint el desig de portar a terme les seves accions al carrer però sense sortir del seu taller, Damián va decidir treballar amb ciment, el material més abundant que es troba als carrers i edificis de l’entorn urbà.
El seu enfocament en cada creació ha sigut despersonalitzar el material, que s’acosta a cadascuna de les seves restriccions, eliminant elements expressius i permetent funcionar dins de la narració de l’objecte.

Siguiendo el deseo de llevar a cabo sus acciones en la calle pero sin salir de su taller, Damián decidió trabajar con cemento, el material más abundante que se encuentra en las calles y edificios del entorno urbano.
Su enfoque en cada creación ha sido despersonalizar el material, que se acerca a cada una de sus restricciones, eliminando elementos expresivos y permitiendo funcionar dentro de la narración del objeto.

 

Damián Quiroga
Cabeza cerebro, 2020
Concrete, aluminium and glass bell
34 x 17 cm (13,38 x 6.69 inches)

BUY ARTWORK NOW

Damián Quiroga
Cabeza dedos, 2020
Concrete, wood and glass bell
33 x 17 cm (12,99 x 6.69 inches)

BUY ARTWORK NOW

Damián Quiroga
Cabeza flechas, 2020
Concrete, wood and glass bell
33 x 17 cm (12,99 x 6.69 inches)

BUY ARTWORK NOW

 

Damián Quiroga
Cabeza fuego, 2020
Concrete, wood and glass bell
34 x 18 cm (13,38 x 7.08 inches)

BUY ARTWORK NOW

 

 

 

 

 

 

Damián Quiroga
Casa en llamas, 2020
Concrete and wood
33 x 65 x 22 cm (12,99 x 25.59 x 8.66 inches)

BUY ARTWORK NOW

Damián Quiroga
Cabeza rey, 2020
Concrete, aluminium and glass bell
34 x 17 cm (13,38 x 6.69 inches)

BUY ARTWORK NOW

Damián Quiroga
Cabeza sombrero, 2020
Concrete, wood and glass bell
33 x 17 cm (12,99 x 6.69 inches)

BUY ARTWORK NOW

Damián Quiroga
Cabeza tubos, 2020
Concrete, methacrylate and glass bell
39 x 17 cm (15,35 x 6.69 inches) 

BUY ARTWORK NOW

Damián Quiroga
Cabeza venas, 2020
Concrete, wood and glass bell
36 x 17 cm (14,17 x 6.69 inches)

BUY ARTWORK NOW